Teràpia per a Adults

El patiment psíquic i emocional es posa de manifest de maneres molt diferenciades, depenent de cada persona i de cada circumstància en concret.  En l'edat Adulta pot manifestar-se mitjançant desequilibris com canvis d'humor, nerviosisme i ansietat, estrés,  depressió. També pot manifestar-se mitjançant els problemes  relacionals -amb la parella, la família, els fills, les amistats- , amb  símptomes de tipus psiquiàtric i/o orgànics, problemes sexuals, d' addicció, en la vida laboral, a l'escola...

Els Psicòlegs atenem la singularitat de cada cas.

La Teràpia és un fet vivencial en el qual mitjançant l'ajuda i l'acompanyament dels Psicòlegs, les persones utilitzen la paraula i/o les eines projectives adequades per tal d'elaborar la problemàtica  que els ha dut a la consulta. La relació interpersonal Pacient-Psicòleg  esdevé l'eina fonamental per tractar els factors que ocasionen el malestar emocional i/o psíquic.

Una Teràpia  és una inversió en la salu