Pors-Estrés-Inseguretat-Autoestima-Ansietat-Fracàs escolar-Crisi-Depressió: Què és una Teràpia?

El patiment psíquic i emocional es posa de manifest de maneres molt diferenciades, depenent de cada persona i de cada circumstància en concret. Pot manifestar-se mitjançant desequilibris com canvis d'humor, nerviosisme i ansietat, estrés,  depressió. També pot manifestar-se mitjançant els problemes  relacionals -amb la parella, la família, les amistats- , amb  símptomes de tipus psiquiàtric i/o orgànics, problemes a nivell sexual, en la vida laboral, a l'escola...

La Teràpia és un fet vivencial en el qual mitjançant l'ajuda i l'acompanyament dels Psicòlegs, les persones utilitzen la paraula i/o les eines projectives adequades per tal d'elaborar la problemàtica  que els ha dut a la consulta. La relació interpersonal Pacient-Psicòleg  esdevé l'eina fonamental per tractar els factors que ocasionen el malestar emocional i/o psíquic.

La Teràpia és eficaç tant en adults com en la infància, amb nens i amb adolescents.

Pot ser realitzada a un nivell individual, de parella o de familia i/o grup. Entre d'altres, els Psicòlegs tracta problemes com:

 • Autoestima.
 • Depressió i Processos de Dol.                                       
 • Alteracions en situacions de canvi.
 • Estrès, ansietat, crisi d'angoixa.
 • Pors, obsessions, fòbies.
 • Inseguretat, timidesa, rareses.
 • Trastorns Obsessius.
 • Trastorns de Personalitat.
 • Addiccions (alcoholisme, drogodependència, addicció a les noves tecnologies).
 • Trastorns sexuals: impotència, anorgàsmia, ejaculació precoç...
 • Dificultats en el treball i/o en l'estudi.
 • Enuresis.
 • Fracàs escolar. 
 • Hiperactivitat.
 • Alteracions del llenguatge.
 • Crisi de creixement.
 • Orientació vocacional.
 • Orientació a pares.