Teràpies

Una Valoració psicològica o una Teràpia seran diferents depenent del punt del cicle vital en que el pacient es troba. La tècnica utilitzada en el tractament amb nens i nenes difereix de la utilitzada amb adolescents, adults i en la vellesa. Els Psicòlegs  atenem els pacients de manera individual -Teràpia individual-, en parella -Teràpia de parella-, en famílies -Teràpia de família-, o en Grups -Teràpia de grup adreçades a institucions i/o grups de treball-.