Teràpia per a Adolescents

L'adolescència és un dels moments més importants en el cicle de la vida de les persones. Es tracta del trànsit envers la vida adulta i implica fer front a una sèrie de canvis amb els deus 'dols' corresponents, tant a un nivell físic com emocional, familiar i social que suposen un veritable cataclisme en el procés de maduresa de la persona.

Bàsicament l'adolescència és un període de crisi, desequilibri i desconcert, on predominen l'angoixa, la ràbia, l'ambivalència i el dolor. Justament per això hi ha molts adolescents que presenten dificultat en determinar i expressar allò que necessiten i/o els està succeint. I també per això és molt important la presència no invasiva dels pares, intentant comprendre i acceptant els canvis que l'adolescent està patint. En la recerca de la pròpia identitat, els joves es mouen entre dues forces antagòniques: una que els condueix cap a la vida adulta i l'altra cap als privilegis i característiques del món infantil.

No tots els adolescents viuen aquest procés de la mateixa manera i els nois/noies poden presentar una sèrie d'alteracions davant de les quals és recomenable demanar el consell dels Psicòlegs i posar en marxa una Teràpia per adolescents. Entre les alteracions a tenir en compte hi són:

- Alteració de l'estat d'ànim que els afecta al rendiment escolar.

- Atacs d'ira o malhumor, bruscos i persistents.

- Baixa autoestima i conductes autodestructives.

- Canvis significatius en els hàbits alimentaris i/o la són.

- Estats depressius acompanyats d'actituds negatives i ideació de mort.

- Abandonament d'activitats, amics, familiars. Aïllament. Timidesa i dificultat per incorporar-se a grups.

- Desafiament persistent a l'autoritat (pares, professors).

- Conductes addictives.

- Promiscuïtat sexual.

- Desorientacio vocacional.

- Problemes de relació amb el sexe oposat.

- Malalties psicosomàtiques (cefalees intenses, gastritis, colon irritable).

Depenent del cas i la simptomatologia, el treball en la Teràpia serà individual i també familiar i anirà orientat sobretot a que l'adolescent tingui un espai propi de reflexió d'ell mateix per poder pensar i elaborar les seves relacions, les seves conductes, els seus pensaments i els seus sentiments i emocions. Entre d'altres objectius, es tractarà de trobar una situació d'equilibri per tal que pares i fills puguin afrontar millor aquesta època de confrontacions i canvis.