Teràpia de Parella

Volem enamorar-nos, sentir la passió. El que no esperem és el conflicte, però la relació de parella és un camp ideal per a la intimitat, per a la reciprocitat, per a la sexualitat, i també per al conflicte. Bona part dels pacients que consulten als psicòlegs ho fan en relació a conflictes de parella.
La
parella constitueix la base de la família.
L'objectiu principal de la
 Teràpia de parella és generar un canvi terapèutic en la relació. Quan la parella decideix consultar i demanar ajuda a un psicòleg  és perquè, en principi, desitja millorar la relació i no és capaç de resoldre la situació per si sola.

El creixement de la
parella passa per reconèixer la dependència mútua per promoure benestar i amor, en dos éssers que al seu torn són independents, amb límits clars entre si. Aquests són els processos que els psicòlegs intentem promoure en la Terapia de parella. Els psicòlegs  fomentem l'estimulació del funcionament reflexiu de la parella.

Els objectius fonamentals de la Terapia de parella seran:


- Generar un canvi terapèutic en la relació que permeti mobilitzar la col · lusió a través del reconeixement i l'elaboració de la problemàtica de la
parella.
- Assolir un bon coneixement de si mateix per part de cada membre de la parella per poder entendre com actua en la seva relació.
- Acceptar i comprendre al cònjuge tal com és.
- Mantenir expectatives pròximes a la realitat respecte de cada
scú i respecte de la pròpia relació.
- Permetre i respectar les àrees personals.
- Millorar la capacitat de la
parella per proporcionar-se mútuament afecte i autonomia, així com la capacitat de progrés.
- Recuperar la capacitat de comunicació que permetrà el desenvolupament de l'empatia, la intimitat i la sexualitat.
- Promoure la individuació i la diferenciació entre els membres de la
parella.
- Facilitar que la
parella recobri la confiança en les seves possibilitats de creixement.