Grups i Institucions

 

 

 

1- GRUPS DIRIGITS AL PERSONAL LABORAL I USUARIS DE CENTRES GERIÀTRICS:

Creació i seguiment de:

- Grups multidisciplinaris, constituïts pel personal sanitari de la Institució. Abordatge de la problemàtica i conflictes emocionals i funcionals que sorgeixen en el lloc de treball a través de l'equip multidisciplinari.

- Grups de Teràpia de Suport: pensats per a grups de treballadors amb elevats nivells d'estrès, centrats en els pensaments, sentiments i conductes disfuncionals dels seus membres, que es reuneixen per elaborar-los.

- Grups de psicoteràpia de la 3ª edat, especialment dissenyats per a usuaris de Centres Geriàtrics i orientats a elaborar les dificultats que sorgeixen en la vellesa, concretament per a persones institucionalitzades.

 

2- GRUPS DIRIGITS A INSTITUCIONS:

Estudi i disseny del tipus de trobada o teràpia de grup adequat al conflicte o problema plantejat per la Institució. Creació i seguiment de:

- Grups de psicoteràpia

- Grups multidisciplinaris

- Grups d'activitat

- Grups intensius de resolució de problemes

- Grups educatius (a través de la creativitat)

 

3- GRUPS INTENSIUS DE CAP DE SETMANA-GRUPS CREATIUS

Especialment dissenyats per a professionals que desenvolupen la seva activitat amb gran presència de la interdisciplina i el concepte grupal tals com a mestres, educadors socials, terapeutes, infermers, auxiliars d'infermeria, psicòlegs, etc…

Les trobades intensives de cap de setmana han estat minuciosament dissenyats per respondre als problemes i conflictes més comuns en aquests col·lectius.

El recolliment, la creativitat i la intensitat són els fonaments d'aquesta proposta de treball grupal. La disciplina artística s'uneix a la psicològica. L'acte creatiu concret originat per l'individu, precedeix a una reflexió teòrica posterior a dos nivells: l'individual i el de grup.

La proposta s'articula a través de la unió dels principals elements de grups de tasca, grups educatius i grups d'activitat creativa amb tres finalitats principals:

- Facilitar un espai d'intercanvi i elaboració grupal de situacions conflictives en el treball amb grups.

- Dotar de recursos i eines que ajudin al professional a afrontar els conflictes generats per la complexitat i les peculiaritats de l'exercici de la seva funció.

- L'element creatiu com a vehicle d'expressió i motiu de reflexió.