Dols/ Situacions de canvi / Pérdues / Depressió / Sensació de desànim i tristesa / Canvis d'humor.

Acceptar  les noves situacions, els canvis que inevitablement es produeixen en el nostre entorn i dintre de nosaltres mateixos, és moltes vegades un repte difícil de superar.

 
Qualsevol canvi (tant sigui positiu com negatiu) suposa una pèrduda, i per tant, un dol.
 
Les persones no oblidem ni deixem de bon grat situacions que ens hagin produït algun tipus de plaer, encara que amb això millorem la nostra qualitat de vida o obtinguem un altre tipus de beneficis. Podem arribar a sentir un estat de tristesa excessiva i/o un patiment psíquic que ens difículti el nostre dia a dia.
 
La Teràpia i els Psicòlegs poden ajudar-nos a superar les dificultats que poden sorgir en situacions com:
 
  • Matrimoni. Divorci.
  • Paternitat.
  • Començament i finalització d'estudis.
  • Incorporació al món laboral.
  • Ascensos Laborals.
  • Jubilació.
  • Nous projectes.
  • Adolescència.Menopausa.