Article: Vora mort. Reflexions i vivències en un grup psicoterapèutic de gent gran.

11/07/2016
Raquel Vidal a la Revista Catalana de Psicoanàlisi, Vol. XXXIII/I

Información adicional